مایکروسافت لایسنس

مل
مل

مایکروسافت لایسنس

سال‌های سال است که کشور ایران بخاطر سیاست‌های یکجانبه غرب با تحریم‌های