Petri Seppä

Petri Seppä

Keskeneräinen, hapuileva ja lyhytjännitteinen 🛄