Global Melanated Storyteller

Global Melanated Storyteller

Hey y’all! It’s me, Dr. Jenaya. Podcaster, writer, thinker, storyteller, expat.