@maychanhamchoi

@maychanhamchoi

Máy chà nhám chổi là dòng máy chuyên dùng làm mịn bề mặt sản phẩm gỗ.