Impro Barcelona

Impro Barcelona

No tenim guió, no tenim escenografia, no tenim vergonya! 100% COMÈDIA

****** AGENDA D'ESPECTACLES ******

***