@hiko1129

@hiko1129

web developer. 最近は主に rails, sorbet , cdktf, gcp