The Metropole

The Metropole

The Metropole Thủ Thiêm có quy mô 75.965 m2 gồm 5 block cao 12 tầng