ScoSoapHK Studio

ScoSoapHK Studio

寶石皂専門店 自家品牌Scoap Handmade Soap 售賣及教授製作優質手作石鹸 婚禮/宴會/派對/散水禮物訂製 另提供天然精油、手作護膚品及周邊產品