בהנחיית תמר קפסוטו

בהנחיית תמר קפסוטו

כשהקהל הוא חלק מן היצירה