סגנון יצירה מבית תמר ש' קפסוטו

סגנון יצירה מבית תמר ש' קפסוטו

קהל יוצר מתווה דרך חיים חדשה שלפיה, הקהל הוא חלק מהיצירה והיצירה מייצגת קהל