@jufcornelie

J
J

@jufcornelie

Leerkracht op een basisschool in Gelderland, bovenschools ICT-expert.

Nadine

Juf Nadine

Taalonderwijs

Begrijpend lezen

Tekstbegrip

Tekstbegrip

Tekstbegrip

Juf Tina

Onderwijsinfo

Juf irma

NBe

Oefenboeken

Juf Sophie

Juf Agnes

Juf ilona

Begrijpend lezen