@gonulluokulu

@gonulluokulu

toplumda aktif yurttaş bilincini artırmak için düşünen, araştıran bir bağ kurar.