THE LEGEND

The Legend là dự án căn hộ cao cấp do Công ty Đại Việt Trí Tuệ làm chủ đầu tư.

The Legend

The Legend