@bondirescue

Bondi Rescue follows the work of lifeguards at Australia's Bondi Beach