DIMATTINA ROASTERY & KITCHEN

DIMATTINA ROASTERY & KITCHEN

A boutique cafe, coffee roastery, pizzeria & restaurant in one single place.

OUR KITCHEN

MENU

OUR ROASTERY