Natan Górski

Natan Górski

Pisarz rzeczy i rzeczątek.