Từ Sơn Garden City

Từ Sơn Garden City

Khu đô thị Từ Sơn Garden City sở hữu vị trí tâm điểm tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh