Tuần Châu Marina

Tuần Châu Marina

Tuần Châu Marina tọa lạc tại vị trí chiến lược trung tâm Cảng Quốc tế Tuần Châu,