Khu dân cư T&T Phước Thọ

Khu dân cư T&T Phước Thọ

Dự án Khu dân cư T&T Phước Thọ được đầu tư bởi Tập Đoàn T&T Group