Chung cư Times Tower Hacc1

Chung cư Times Tower Hacc1

Khu đô thị Từ Sơn Garden City sở hữu vị trí tâm điểm tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh