@tarotdialog.se

@tarotdialog.se

Jag erbjuder Tarotkurser, Tarotvägledning och inspirerad/kanaliserad skrift.