@ruokaketjunakyvaksi

@ruokaketjunakyvaksi

Hanke tarjoaa alkutuottajille suunnattua koulutusta.

Ruokaketju näkyväksi -hanke