@primeracita

Obrim les portes a la música, als amics i a tots aquells que hi vulgueu entrar.