Phế Liệu Thành Minh Phát

Thu mua phế liệu giá cao toàn quốc cac loại như: sắt phế liệu, đồng, nhôm,...