สามัญปฏิวัติ

ย้อนมองประวัติศาสตร์ไทยแบบพลิกฟ้า เมื่อแรงงานฐานรากสั่นสะเทือนไปถึงเบื้องบน