Lagi New City

Lagi New City

Địa chỉ: 71/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh Phone: 0919 620 880