@klaudiajakubowska

@klaudiajakubowska

Balansuję między harmonią a totalnym chaosem

BIS AGH

Prądy

do osłuchania: