@kitakagaya_flea

@kitakagaya_flea

LLCインセクツ主催のマーケットイベント●開催日:2022. 10.22 sat. / 23 sun. ●場所:クリエイティブセンター大阪(名村造船所跡地)