@khudothigreendragoncity

@khudothigreendragoncity

Green Dragon City có quy mô 99,2 ha tọa lạc tại 3 phường trung tâm của thành phố