@ketsatphattaivn

@ketsatphattaivn

Tiền Thân là Công Ty Cổ Phần Phát Tài Đại Lục được thành lập vào năm 2012