HNT Sơn Tây

HNT Sơn Tây

HNT Sơn Tây là khu đô thị có diện tích lên tới 13,72ha