GOLF VIEW LUXURY APARTMENT

Golf View Luxury Apartment Đà Nẵng là tổ hợp căn hộ cao cấp có quy mô 11.550m2,