Vinhomes Golden Avenu

Vinhomes Golden Avenu

Vinhomes Golden Avenue Móng Cái là siêu dự án có diện tích 116 ha