FLC Quảng Bình Resort

FLC Quảng Bình Resort

FLC Quảng Bình trải dài trên 5 km đường bờ biển đẹp bậc nhất xã Hải Ninh