BIMMERTRIP ĐÀ NẴNG 2022

BIMMERTRIP ĐÀ NẴNG 2022

Chương trình gặp mặt người đam mê và sử dụng BMW của BMW Car Club Vietnam.