Bijlmer Believers 3.0

Bijlm3r vervult een rol als co-auteur in inclusieve gebiedsontwikkeling