@Teknogunea

Elkargunearen baitan trebatze ikastaroen gunea.