Llyfrgelloedd Gwynedd Library

Llyfrgelloedd Gwynedd Library

Llyfrgelloedd Gwynedd Libraries

Newyddion / News

Digwyddiadau / Events

Llyfrgell Abermaw Library

Llyfrgell Y Bala Library

Llyfrgell Bangor Library

Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog Lib

Llyfrgell Caernarfon Library

Llyfrgell Cricieth Library

Llyfrgell Dolgellau Library

Llyfrgell Nefyn Library

Llyfrgell Penygroes Library

Llyfrgell Porthmadog Library

Llyfrgell Pwllheli Library

Llyfrgell Tywyn Library

Cymorth Digidol / Digital Support

Gwybodaeth / Information