@KaramalminAineopiskelijat

Karamalmin kampuksen opiskelijayhdistys/ Stu association of Karamalmi's campus